You are here:   Trygg Resa
Register   |  Logga in

Trygg Resa

 

För att öka säkerheten i bussarna har vi säkerhetsbälten i 
samtliga våra Landsortsvagnar.
En röst i högtalaren påminner alla om bältesanvändning.

Vi har även dekaler i bussen om påminner extra om detta.

I våra bussar har vi fästremmar för barnvagnsplatsen
för att öka säkerheten för barnvagnarna.
Sitt/stå alltid vid din barnvagn under färd.

För att undvika olyckor i bussen sitt eller stå så stadigt som möjligt.
Tänk på att chauffören kan tvingas till hastiga inbromsningar.

 
Samtlig personal alkohol och drogtestas kontinuerligt.

I bussarna finns det ett flertal inspelningskameror för kundernas och förarnas säkerhet.

Vi har ett av dom högsta betygerna av Svensk Bilprovning,
och vi gör kontinuerligt bromsprov på våra bussar i samband med service.

Vi har alltid vår centrala trafikledning bemannad när vi har fordon
ute i trafiken.