Minimize
VÄSTERÅS, 11 oktober 2018 

 

Svealandstrafiken bidrar till ett sammanlänkat Europa

 

 

Svealandstrafiken AB:s ansökan för ”Örebro-Västmanland Public Transport Roll Out of Biogas and Electric Buses” är ett av två svenska projekt som föreslås få medfinansiering för ett sammanlänkat Europa.

Vi drivs av viljan att skapa en bättre och hållbar miljö för individer, företag och för samhället vi verkar i. Därför gläds vi över förhandsbeskedet som stödjer våra kommande biogas/el investeringar.

Redan år 2004 började omställningen till biogas som drivmedel för våra fordon. Sedan juni 2016 är vår trafik helt fossilfri i Västmanlands län. Med hjälp av bidraget utvidgar vi vårt vinnande koncept till Örebro län.

För mera information kontakta:

Geert Schaap, Chef hållbarhet och strategiska projekt
Telefon: +46 21 470 18 60
Epost: geert.schaap@svealandstrafiken.se
  Peter Liss, VD
Telefon: +46 21 470 18 70
Epost: 
peter.liss@svealandstrafiken.se 

 

Läs vårt pressmeddelande här.

Ytterligare information om projektet finnes på:

Läs mer om CEF-Transport här

Läs hela pressmeddelandet från Näringsdepartementet här