You are here:   Företaget > Organisation
Register   |  Logga in

Organisation

 

 

 Ledningsgrupp

Peter Liss, VD    
Mattias Ceder, Ekonomichef    
Peter Beckman, Trafikchef Västmanland/Örebro samt tf personalchef    
Tex Kihlström, Trafikchef Örebro    
Kent Pettersson, Trafikchef Västerås    
Mikael Källberg, Teknisk chef    
Torbjörn Winberg, Chef Planering & avtal    
Thony Lundberg, Chef planering    
Marie Brattström, Hållbarhet    
Martina Lindblom Alanko , Chef upphandling    
Dijana Cof Djogo, Kommunikationschef    
Therese Tengstrand Holm, Projektansvarig