You are here:   Företaget > Organisation
Register   |  Logga in

Organisation

 

 

 

 Ledningsgrupp

Peter Liss, VD    
Mattias Ceder, Ekonomichef    
Peter Beckman, Produktionschef samt tf personalchef    
Tex Kihlström, Trafikchef Örebro    
Kent Pettersson, Trafikchef Västerås    
Mikael Källberg, Teknisk chef    
Torbjörn Winberg, Strateg    
Thony Lundberg, Chef trafikplanering    
Martina Lindblom Alanko , Inköpschef    
Dijana Cof Djogo, Kommunikationschef    
Geert Schaap, Chef hållbarhet och strategiska projekt