You are here:   Företaget > Historia
Register   |  Logga in

Historia


På 1920-talet började det bedrivas omnibustrafik i Västerås samt till och från Västerås av familjeföretaget Västerås Omnibusaktiebolag.
1 april 1940 övertogs verksamheten av Västerås Stad och man fortsatte då i samma namn. 


AB Västerås Lokaltrafik som bildades i december 1971 är sedan december 2012 ägs av Region Västmanland. 
AB Västerås Lokaltrafik bedriver åkeriet i egen regi och kör på uppdrag av Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands Län.

Bolaget har bedrivit sin verksamhet i nuvarande anläggningar i
Västerås sedan invigning 1982, i Sala sedan juni 1981, i Fagersta sedan januari 1982
och i Köping sedan 1984.